banner88

banner90

09 Mayıs 2021 Pazar

İLAÇ SATIN ALINACAKTIR

ÇALMADIK, ÇALDIRMADIK, YEMEDİK, YEDİRMEDİK

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, CHP Meclis Üyesi Ruhsen Kumdalı’nın sosyal medya hesaplarında ve Cumhuriyet Gazetesi ile bazı medya organlarında yer alan haberlerde kamu zararı oluşturulduğu iddialarına yanıt verdi.

09 Nisan 2021 Cuma 10:48
ÇALMADIK, ÇALDIRMADIK, YEMEDİK, YEDİRMEDİK
 
Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Âlim Işık

ÇALMADIK, ÇALDIRMADIK, YEMEDİK, YEDİRMEDİK

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, CHP Meclis Üyesi Ruhsen Kumdalı’nın sosyal medya hesaplarında ve Cumhuriyet Gazetesi ile bazı medya organlarında yer alan haberlerde kamu zararı oluşturulduğu iddialarına yanıt verdi.

3.Dönem 4. Olağan Belediye Meclisi toplantısı yapıldı. Toplantının 1. Oturumunda Ruhsen Kumdalı’nın iddialarına cevap veren Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Âlim Işık kamuoyu ve meclis üyeleri için hazırladığı basın açıklamasını meclis salonunda okuyarak CHP Meclis Üyesi Ruhsen Kumdalı’nın iddialarına yanıt verdi.

İHALE ŞİMPAŞ A.Ş. UHDESİNDE KALMIŞ VE SÖZLEŞME YAPILMIŞTIR

            Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Âlim Işık açıklamasında şu ifadelere yer verdi. CHP Meclis Üyesi Ruhsen Kumdalı’nın; “Açık İhale usulünün istisnası olan pazarlık usulünün şartları mevcut olmamasına rağmen, açık rekabet koşullarının ihlal edilerek, ihale konusunda yeterliliği ve hizmetleri bulunmayan bir firmaya yönlendirildiği ve kamu zararı oluşturulduğu” iddia ve isnat edilmiştir. Anılan iddialarla ilgili olarak;  2020 yılı Ramazan ayında, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle birçok vatandaşımız zor duruma düşmüş, mahalli örflerimizi yaşatma gayretimiz, milli ve manevi değerlerimize olan sonsuz bağlılığımızla kurulan yönetim anlayışımızın ahlaki gereği, acil olarak Gıda Yardım Paketi dağıtılması kararı alınmıştır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21/b maddesinde belirlenen şartlardan; “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen” durumun olması ve yapılacak yardımların kısa sürede tedarik edilerek, Ramazan ayı içerisinde dağıtımının yapılması gerekliliğinden, acil olarak ihale yapılmış, mevzuata ve usule uygun olarak yeterli sayıda firma davet edilmiş olup; yapılan ihale Belediyemizin şirketi ŞİMPAŞ A.Ş. uhdesinde kalmış ve sözleşme yapılmıştır” dedi.  

İDDİALAR KURGU VE KARALAMA NİTELİĞİ TAŞIYOR

Gıda Yardım Paketi Alım İşi ihalesi, piyasa araştırması yapılarak ön teklif toplanmış ve ortalama 1 koli maliyeti 138,90-TL olarak belirlenmiştir. Yürütülen çalışmalar kapsamında ihale E-İhale yöntemiyle yapılarak, Belediyemizin iştiraki olan SİMPAŞ A.Ş. ortalama fiyatın altında 129,63-TL teklifle ihaleyi almıştır. İhalenin yapılış şekli itibariyle şeffaflığının sağlandığı ve ihale sonucunda ulaşılan maliyet değeri dikkate alındığında, iddiaların tamamen kurgu ve karalama niteliği taşıdığı anlaşılmaktadır.  Aynı iddialarla ilgili olarak, Kütahya’da yayın yapan “Kütahya Gerçek Gazetesi” (HG Haber) aleyhinde, yapmış olduğu asılsız ve mesnetsiz paylaşımlarının kaldırılarak erişimin engellenmesi istemiyle yapmış olduğumuz talebimiz;  Kütahya Sulh Ceza Hâkimliği tarafından, “Belediyenin haklarına zarar verici ve ihlal edici nitelikte olduğundan, 5651 Sayılı Kanunun 9. Maddesi kapsamında erişimin engellenmesine” karar verilmiştir. Bu haberi yapan kişi tarafından yapılan yayının paylaşımdan kaldırıldığı, bu duruma göre iddia ve isnatların yargı mercilerince de hukuka aykırı olduğu açıkça ortaya konulmuştur.

KAPALI ZARF USULÜ İLE GEÇİCİ SÜRELİ KİRALAMA İHALESİ YAPILMIŞTIR

Kütahya İli Dahilindeki Katı Atıkların Toplanması Ve Nakli İle İlgili Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi İhalesi kapsamında kiralanan temizlik araçları için ödenen bir yıllık kiralama bedelinin, araçları satın alma bedelinden daha yüksek olması ve kiralık araçların süresinin 12.12.2019 tarihinde dolacak olması gerekçesiyle; 11.11.2019 tarihinde Temizlik Ve Hizmet Araçları Alım ihalesi gerçekleştirilmiştir. Belediyemizin öz malı olacak araçların teslimi için yasal sürenin 11.03.2020 tarihinde dolacak olması sebebiyle, bu süre zarfında 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesine istinaden, Belediyemizin asli görevi olan temizlik ve katı atıkların toplanması hizmetinin aksamaması için, kamu hizmetinin sürekliliği ilkesi gereği 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21/B maddesine göre kapalı zarf usulü ile geçici süreli kiralama ihalesi yapılmıştır.  Bilindiği üzere 4734  Sayılı Kamu İhale Kanununun pazarlık usulünü düzenleyen 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmüne göre, “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” halinde pazarlık usulü ile ihale yapılabilmektedir.

İDDİALAR GERÇEK DIŞI KURUMUMUZU YIPRATMAYA YÖNELİKTİR

            Söz konusu iddialar gerçek dışı, haksız, mesnetsiz ve kasıtlı olup Kurumumuzu yıpratmaya yöneliktir.  Kaldı ki; 5393 sayılı Kanunun 55. maddesine istinaden, Belediyelerde iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans denetimi kapsamında, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre İç ve Dış Denetimler yapılmakta olup, son 2 yılda Mülkiye Müfettişleri ve her yıl Meclis Denetim Komisyonu ile Sayıştay Müfettişleri tarafından yapılan denetimler neticesinde; iddia konusu hususların herhangi bir inceleme ve soruşturmaya konu edilmediği, mevzuata uygun olduklarını açıkça ortaya koymaktadır. Ayrıca Meclis Denetim Komisyonu tarafından da yapılan denetim raporu, 07.04.2021 (bugün) tarihi itibariyle Meclis Başkanlığımıza sunulmuş olup yapılan inceleme ve analizler neticesinde; “tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesinde ilgili kanun, yönetmelik ve genelgelere uyulduğu görülmüş, herhangi bir usulsüzlük tespit edilememiştir.” denilmektedir.

RAPORU HAZIRLAYAN KOMİSYONDA CHP

MECLİS ÜYESİ OLUMLU YÖNDE İMZA ATMIŞTIR

            Anılan raporu hazırlayan komisyonda CHP Meclis Üyesi Mustafa DEMİRTAŞ’ında bulunduğu ve rapora olumlu yönde imza attığı hususunu kamuoyunun dikkatine arz ederiz.   Sonuç olarak;Bu haberler ve iddialar; Kütahya Belediyesi ve Cumhur İttifakı için kamuoyu nezdinde olumsuz kanaat ve kuşku uyandırmaya, toplum nezdinde karalamaya yönelik matuf, gerçek dışı haber ve yorumlardır. Gerçek dışı asılsız iddialarla Kütahya Belediyesinin kamuoyu nezdinde itibarı zedelenmeye çalışılmaktadır.  Kütahya Belediyesinin yapmış olduğu ihalelerin Müfettiş Raporlarıyla usule uygun olduğu sabit olduğundan, Ruhsen KUMDALI tarafından yayılan Kütahya Belediyesinin kişilik haklarına saldırı niteliğindeki iddialara en güzel cevabımız, konularında uzman Türkiye Cumhuriyeti Müfettişleri Tarafından Hazırlanmış Raporlardır.

ÇALMADIK, ÇALDIRMADIK, YEMEDİK, YEDİRMEDİK

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Âlim Işık “Bu raporlar karşısında Ruhsen KUMDALI’nın asılsız ve mesnetsiz iddialarına, Kütahya halkının itibar etmeyeceğine inancımız sonsuzdur. Millettin hakkını ve malını korumamıza, zorda kaldığında bu Millete sahip çıkmamıza, atılan çamurlar ve iftiralar engel olamayacaktır. ‘Çamur at, izi kalsın’ mantığıyla belli çevreler tarafından kasıtlı yapılan bu haberler, bizleri şaşırtmamıştır. Çalmadık, çaldırmadık, yemedik, yedirmedik. Kapalı kapılar ardında iş çevirmedik. Her şey kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde yapılmıştır. Başımız dik ve alnımız açıktır. Biz tüm işlerimizi Haktan ve halktan yana yürütmekteyiz. Bu ve benzeri iftiraları haber konusu yapan sicili bozukların, çalışmalarımızı övmelerini zaten beklemiyoruz. Ancak konuyu saptırıp yalan ve iftira ile kamuoyunu aldatmaya çalışanlardan, hem bu dünyada hem de ahirette hesap soracağız" dedi.

    Yorumlar

EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
SAYFALAR
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV