banner169

banner148

banner147

04 Aralık 2021 Cumartesi

YENİ CADDELER AÇILACAK

YABANCI ÖĞRENCİLER KONUSUNDA ŞİKÂYETLER ALIYORUZ

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal DPÜ’ nün 2 yıllık faaliyet raporunu değerlendiren bir basın toplantısı yaptı. Toplantıda yabancı öğrencilerin kamuoyunda yanlış algılara maruz kaldığını ve bu öğrencilere bir mülteci gibi bakma, bir Suriyeli, bir göçmen gibi bakma bizleri üzüyor. Çünkü bu öğrenciler ne mültecidir, ne göçmendir. Bu öğrenciler kendi ülkelerinin mali olarak, seviye olarak, kültür olarak kalburüstü insanların çocuklarıdır. Bu öğrenciler kendi paralarıyla okuyorlar” dedi.

21 Ekim 2021 Perşembe 14:56
YABANCI ÖĞRENCİLER KONUSUNDA ŞİKÂYETLER ALIYORUZ
 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal

YABANCI ÖĞRENCİLER KONUSUNDA ŞİKÂYETLER ALIYORUZ

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal DPÜ’ nün 2 yıllık faaliyet raporunu değerlendiren bir basın toplantısı yaptı. Toplantıda yabancı öğrencilerin kamuoyunda yanlış algılara maruz kaldığını ve bu öğrencilere bir mülteci gibi bakma, bir Suriyeli, bir göçmen gibi bakma bizleri üzüyor. Çünkü bu öğrenciler ne mültecidir, ne göçmendir. Bu öğrenciler kendi ülkelerinin mali olarak, seviye olarak, kültür olarak kalburüstü insanların çocuklarıdır. Bu öğrenciler kendi paralarıyla okuyorlar” dedi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünü 2019 yılından beri yürüten Prof. Dr. Kazım Uysal görev süresi boyunca Dumlupınar Üniversitesine kazandırdıklarını ve 2 yıl boyunca yaptığı faaliyetlerini Rektörlük toplantı salonunda gazetecilere sunum eşliğinde anlattı. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Rektör Uysal “ Kütahya’mızın gözbebeği Üniversitemizi çok iyi noktaya taşıdık” dedi.

ÜNİVERSİTEMİZDE 74 ÜLKEDEN 5 BİN 263 YABANCI ÖĞRENCİMİZ VAR

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal “ bu öğrenciler her ne kadar bazı ülkelerden fazla olsa da birkaç yerden toplama öğrenciler değil! Adeta Dünya’dan toplama öğrenciler, 74 farklı ülkeden Kütahya’mızda Üniversite’mizde 5 Bin 263 misafir öğrenci var.  Bu öğrencilerin ağırlığı yine gönül coğrafyamızdan yani Azerbeycan’dan, Türkmenistan’dan, İslam âleminden, Afrika’dan misafirlerimiz var” dedi.  

12 BİN GENCİMİZE BİZ KÜTAHYA DPÜ’DE TÜRKÇE ÖĞRETECEĞİZ

 TÖMER’de Türkçe öğreniyorlar. TÖMER’de sadece Uluslar arası öğrencilerin Türkçe öğrenimi değil, aynı zamanda UNİCEF’in Türkiye’deki bütün üniversitelerde açtığı bir ihale vardı. Özellikle Suriye’deki yetim kalan, vatanını terk eden çocuklara Türkçe öğretme ihalesi, bu ihaleyi Türkiye’deki tüm üniversiteler içerisinde üniversitemiz kazandı. Yaklaşık 12 bin gencimize biz Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde Türkçe öğreteceğiz. Bizim için önemli bir kazanım ve yüz akımızdır” dedi.

YABANCI ÖĞRENCİLERİ BİZ ÇOK ÖNEMSİYORUZ

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal “ yabancı öğrencileri biz çok önemsiyoruz. Artık Dünya küçüldü ve bir köy haline geldi. Biz içe kapanmakla gelişemeyiz. Onun için dışa açılmak ve uluslararasılaşmamız lazım, uluslararasılaşırsak o üniversite o kadar iyidir ve Dünya’yı yakından takip etmiş olur. Biz üniversite olarak kabuğumuzu yırtıp uluslar arası bir üniversite olmak istiyoruz. Bugün İngilizce dünya’ya hâkim oldu. Ama İngilizler ne yaptı. Tüm Dünya’dan öğrencileri aldı. Hem para kazandı onlardan, hem de dil’ini öğretti, kültürünü öğretti. Tüm dünya’ya onları gönderdi. Ve İngiltere güneşin batmadığı imparatorluk oldu. Ama böyle yaptığı için bu duruma geldi. Eğer siz milletimiz güçlü olsun. Milletimiz dünya’da saygın olsun. Milletimiz dünya’da kabullenilsin. Medeniyetimiz kök tutsun istiyorsanız ki, istiyoruz bunu, o zaman Türkçe öğretmek zorundayız” dedi.

 YABANCI ÖĞRENCİLER KONUSUNDA ŞİKÂYETLER ALIYORUZ

DPÜ Rektörü Uysal “ bütün bu hedeflere rağmen yabancı öğrenciler konusunda şikâyetler alıyoruz ve bu bizi çok üzüyor. Bu öğrencilere bir mülteci gibi bakma, bir Suriyeli, bir göçmen gibi bakma bizleri üzüyor. Çünkü bu öğrenciler ne mültecidir, ne göçmendir. Bu öğrenciler kendi ülkelerinin kalburüstü mali olarak ve seviye olarak kültür olarak kalburüstü insanların çocuklarıdır. Bu öğrencileri biz sınavla alıyoruz. Zekâ bakımından da, kabiliyet bakımından da iyi olanları seçip alıyoruz. Bu öğrencilere üniversitemiz tek öğrenciye burs vermedi. Devletimizde burs vermiyor. Bu öğrenciler kendi paralarıyla okuyorlar. Bütün bu kazanımlara rağmen böyle yanlış algılar büyürse, korkarım bu güzel kazanımlardan mahrum oluruz. Şu yanlış algıyı yenelim” dedi.

ÖĞRENCİ SAYIMIZ 45 BİN 912

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal “ Mevcut toplam öğrenci sayımız an itibariyle 45 bin 912 öğrencimiz bulunuyor. Lisans öğrencimiz 25 bin 609, Ön Lisans öğrencimiz 12 bin 753, Yüksek Lisans Öğrencimiz 7 bin 167, Doktora öğrencimiz ise 383’ dir dedi. 2019 yılında sadece 18 doktora programımız varmış, yani iki yıl önce 18 olan doktora programımız 2021 yılında bu tablo 22’ye çıkmış, Dumlupınar Üniversitemiz 1992 yılında kuruldu. 1992 yılından bu yana emekliyoruz, ilerlemeye çalışıyoruz ve son iki yılda ki artışımız bu bağlamda yüzde 22 olmuş” dedi.

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYIMIZ ARTTI

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal “Lisansüstü Eğitim Enstitümüz yeni açmış olduğu 4 doktora ve 26 tezli/tezsiz yüksek lisans programlarıyla, lisansüstü öğrenci sayımız tarihindeki en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Toplam öğrenci sayımızın yaklaşık % 15’ini oluşturan lisansüstü öğrencilerimiz, eğitim üniversitesi misyonumuzla birlikte bizlere araştırma üniversitesi olma yolunda önemli katkılar yapacak ve böylece üniversitemiz ulusal ve uluslar arası boyutta daha üst sıralamalara gelecektir” dedi.

ULUSLAR ARASI ÖĞRENCİMİZ YÜZDE 800 ARTTI

Rektör Prof. Dr. Uysal “ Uluslar arası öğrencimiz sayımız iki yıl içinde yaklaşık %800 artmıştır. Pandemi döneminde yüz-yüze eğitime devam eden TÖMER, 1781 öğrenciye hizmet etmiş ve UNESCO’dan alınan yeni projeyle 12 Bin öğrenciye Türkçe öğretecek ülkemizdeki tek yetkili kuruluş olarak seçilmiştir. Bu rakamlarla Dumlupınar Üniversitesi, uluslar arası bir üniversite olma yolunda önemli adımlar atmıştır” dedi.

AKADEMİSYENLERİMİZE TOPLAMDA 7 MİLYON TL’NİN ÜZERİNDE DESTEK SAĞLANMIŞTIR

Sürekli Eğitim Merkezimiz son iki yıl içinde 4 olan eğitim programını, 171’e çıkararak ilk defa bu kadar çok sertifika vermiştir. Üniversite tarihinde hak ettiği halde kadro bekleyen doçent ve profesör sayısı ilk defa bu kadar düşük seviyeye inmiştir. Sadece akademik kıstaslar esas alınmış ve hak edene hak ettiği verilmiştir. Bilimsel araştırma projeleri, 2 destek programından 7 destek programına çıkartılarak üniversitemizin araştırma altyapısı geliştirilmiş aynı zamanda ulusal ve bölgesel bilimsel hedeflerimize uygun teknolojiye dönüşecek öncelikli alanlar seçilerek 12 farklı konuda çağrıya çıkılmış, akademisyenlerimize toplamda 7 Milyon TL’nin üzerinde destek sağlanmıştır. Bilimsel araştırma projelerine ayrılan bütçe ve proje başına ortalama verilen destek miktarı DPÜ tarihindeki en yüksek seviyeye ulaşmıştır.

KENDİ ÖZ KAYNAKLARIMIZDAN YÜKSEK BÜTÇELER AYRILMIŞTIR

Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında başta Zafer Kalkınma Ajansı ve diğer kurumlardan DPÜ tarihinde ilk defa bu kadar çok sayıda yüksek bütçeli projeler alınmış ve üniversite dışı projelere destek amaçlı ilk kez bu kadar yüksek katkı payları ödenmiştir. Altyapısını tamamladığımız Kütahya Tasarım Teknokent, kuluçka merkezini kurmuş, sermayesini artırmış, birçok projeye ve patentler almış ve en yüksek doluluk oranına erişmiştir. Ülkemizin ve bölgemizin öncelikli alanlarına uygun olarak üniversitemizin öncelikli alanları belirlenmiş ve buna uygun 8 yeni araştırma merkezi kurulmuştur. Yeni kurulan araştırma merkezlerine ilk defa bu kadar yüksek bütçeli öncelikli alan projeleri (ÖNAP) verilmiştir. Dünya bor rezervinin %55’inden fazlasını barındıran Kütahya’mıza bor ve uç ürünleri ile ilgili araştırma merkezi ( Bor Tabanlı İleri Teknoloji Seamik Uygulama ve Araştırma Merkezi) kurulmuştur. Teknolojiye dönüşecek bor ürünlerini elde edebilmek için kendi öz kaynaklarımızdan yüksek bütçeler ayrılmıştır.

DPÜ’NÜN ARAŞTIRMA AYAĞI SON İKİ YILDA GÜÇLENDİ

Tezli Yüksek Lisans program sayılarımızda ise 2019 yılında 43 olan program 2021 yılında 56’ya çıkmış burada da yüzde 30’luk bir artış kaydetmişiz, Tezsiz Yüksek Lisans program sayılarında ise 2019 yılında sadece 7 olan program 2021 yılında bu sayı 20’ye çıkarak yüzde 285 bir artış sağlamışız. Bu tabloya bakınca şunu söylemek lazım, bir üniversitenin temelde iki tane temel hedefi ve fonksiyonu var. Birincisi Eğitim’dir. İkincisi araştırma ve geliştirmedir. Bu iki ayak sağlam olursa Üniversite, Üniversite olur. Burada görüyoruz ki Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin araştırma ayağı şu son iki yılda oldukça güçlendi ve güçleniyor.

 

 

 

 

 

 

    Yorumlar

HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
SAYFALAR
ARŞİV